срокове и условия

Последна актуализация: 2023-01-03

Въведение

Добре дошли в AH PROJECTS Kft. ("Дружеството", "ние", "нашето", "нас")!

Настоящите Условия за ползване ("Условия", "Условия за ползване") уреждат използването от Ваша страна на нашия уебсайт, разположен на адрес Home-charging.eu (заедно или поотделно "Услуга"), управлявани от AH PROJECTS Kft..

Нашата Политика за поверителност също така урежда използването на нашата Услуга и обяснява как събираме, защитаваме и разкриваме информация, получена в резултат на използването на нашите уеб страници.

Вашето споразумение с нас включва тези Условия и нашата Политика за поверителност ("Споразумения"). Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали Споразуменията, и се съгласявате да бъдете обвързани с тях.

Ако не сте съгласни със Споразуменията (или не можете да ги спазвате), не можете да използвате Услугата, но моля, уведомете ни за това, като изпратите имейл на адрес hello@home-charging.eu за да се опитаме да намерим решение. Настоящите условия се прилагат за всички посетители, потребители и други лица, които желаят да получат достъп или да използват Услугата.

Комуникации

Като използвате нашата Услуга, Вие се съгласявате да се абонирате за бюлетини, маркетингови или рекламни материали и друга информация, която можем да изпратим. Въпреки това можете да се откажете от получаването на някоя или всички тези съобщения от нас, като следвате връзката за отписване или изпратите имейл на адрес hello@home-charging.eu.

Покупки

Ако желаете да закупите продукт или услуга, предоставяни чрез Услугата ("Покупка"), може да бъдете помолени да предоставите определена информация, свързана с Покупката, включително, но не само, номера на кредитната или дебитната ви карта, датата на изтичане на валидността на картата, адреса за фактуриране и информацията за доставка.

Вие декларирате и гарантирате, че: (i) имате законното право да използвате картата(ите) или друг(и) метод(и) на плащане във връзка с всяка покупка; и че (ii) информацията, която ни предоставяте, е вярна, точна и пълна.

Възможно е да използваме услуги на трети страни с цел улесняване на плащането и завършването на покупките. С изпращането на Вашата информация Вие ни предоставяте правото да предоставим информацията на тези трети страни при спазване на нашата Политика за поверителност.

Запазваме си правото да откажем или отменим вашата поръчка по всяко време по причини, включително, но не само: наличност на продукта или услугата, грешки в описанието или цената на продукта или услугата, грешка във вашата поръчка или други причини.

Запазваме си правото да откажем или отменим поръчката ви, ако има съмнение за измама или неразрешена или незаконна транзакция.

Конкурси, лотарии и промоции

Всякакви конкурси, лотарии или други промоции (наричани общо "Промоции"), предоставени чрез Услугата, може да се уреждат от правила, които са отделни от настоящите Условия за ползване. Ако участвате в някоя от Промоциите, моля, прегледайте приложимите правила, както и нашата Политика за поверителност. Ако правилата на дадена Промоция противоречат на настоящите Условия за ползване, ще се прилагат правилата на Промоцията.

Възстановявания

Възстановяваме суми за договори в рамките на 30 дни от първоначалното закупуване на Договора.

Съдържание

Съдържанието, което се намира във или чрез тази услуга, е собственост на AH PROJECTS Kft. или се използва с разрешение. Нямате право да разпространявате, променяте, предавате, използвате повторно, изтегляте, препращате, копирате или използвате посоченото Съдържание, изцяло или частично, за търговски цели или за лична изгода, без изрично предварително писмено разрешение от нас.

Забранени употреби

Можете да използвате Услугата само за законни цели и в съответствие с Условията. Вие се съгласявате да не използвате Услугата:

0.1. По какъвто и да е начин, който нарушава приложимото национално или международно законодателство или разпоредби.

0.2. С цел експлоатиране, увреждане или опит за експлоатиране или увреждане на непълнолетни лица по какъвто и да е начин чрез излагането им на неподходящо съдържание или по друг начин.

0.3. Да предавате или да поръчвате изпращането на рекламни или промоционални материали, включително нежелана поща, верижно писмо, спам или други подобни покани.

0.4. Да се представяте за или да се опитвате да се представите за Компанията, за служител на Компанията, за друг потребител или за което и да е друго физическо или юридическо лице.

0.5. По какъвто и да е начин, който нарушава правата на други лица, или по какъвто и да е начин е незаконен, заплашителен, измамен или вреден, или във връзка с каквато и да е незаконна, незаконна, измамна или вредна цел или дейност.

0.6. Да се ангажирате с каквото и да е друго поведение, което ограничава или възпрепятства използването или ползването на Услугата от когото и да е било, или което, по наша преценка, може да навреди или да обиди Компанията или потребителите на Услугата или да ги изложи на отговорност.

Освен това се съгласявате да не:

0.1. да използвате Услугата по начин, който може да я деактивира, претовари, повреди или увреди, или да попречи на използването на Услугата от друга страна, включително на способността й да се ангажира с дейности в реално време чрез Услугата.

0.2. Използване на робот, паяк или друго автоматично устройство, процес или средство за достъп до Услугата с каквато и да е цел, включително наблюдение или копиране на материали в Услугата.

0.3. да използвате какъвто и да е ръчен процес за наблюдение или копиране на който и да е от материалите в Услугата или за каквато и да е друга неразрешена цел без нашето предварително писмено съгласие.

0.4. Използване на устройства, софтуер или процедури, които пречат на правилното функциониране на услугата.

0.5. Да въвеждате вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или други материали, които са злонамерени или технологично вредни.

0.6. Да се опитвате да получите неоторизиран достъп, да се намесвате, да повреждате или да нарушавате работата на която и да е част от Услугата, на сървъра, на който се съхранява Услугата, или на който и да е сървър, компютър или база данни, свързани с Услугата.

0.7. Атака на услугата чрез атака за отказ на услугата или разпределена атака за отказ на услугата.

0.8. Предприемане на действия, които могат да навредят или да фалшифицират рейтинга на компанията.

0.9. В противен случай се опитвайте да попречите на правилното функциониране на услугата.

8. Анализ

Можем да използваме трети страни - доставчици на услуги, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга.

Забранена употреба от непълнолетни

Услугата е предназначена за достъп и използване само от лица на възраст най-малко осемнадесет (18) години. С достъпа до или използването на Услугата вие гарантирате и заявявате, че сте на възраст най-малко осемнадесет (18) години и имате пълната власт, право и капацитет да сключите това споразумение и да спазвате всички условия на Условията. Ако не сте навършили поне осемнадесет (18) години, ви се забранява както достъпът, така и използването на Услугата.

Сметки

Когато създавате акаунт при нас, вие гарантирате, че сте на възраст над 18 години и че информацията, която ни предоставяте, е точна, пълна и актуална по всяко време. Неточната, непълна или остаряла информация може да доведе до незабавно прекратяване на акаунта ви в Услугата.

Вие сте отговорни за поддържането на поверителността на Вашия акаунт и парола, включително, но не само, за ограничаване на достъпа до Вашия компютър и/или акаунт. Вие се съгласявате да поемете отговорност за всички дейности или действия, които се извършват под Вашия акаунт и/или парола, независимо дали паролата Ви е в нашата Услуга или в услуга на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като разберете за всяко нарушение на сигурността или неоторизирано използване на Вашия акаунт.

Нямате право да използвате като потребителско име име на друго физическо или юридическо лице или име, което не е законно достъпно за използване, име или търговска марка, които са обект на права на друго физическо или юридическо лице, различно от вас, без съответното разрешение. Нямате право да използвате като потребителско име име, което е обидно, вулгарно или неприлично.

Запазваме си правото да отказваме услуги, да прекратяваме акаунти, да премахваме или редактираме съдържание или да отменяме поръчки по наша преценка.

Интелектуална собственост

Услугата и нейното оригинално съдържание (с изключение на съдържанието, предоставено от потребителите), характеристики и функционалност са и ще останат изключителна собственост на AH PROJECTS Kft. и нейните лицензодатели. Услугата е защитена от авторското право, търговската марка и други закони на и чужди държави. Нашите търговски марки не могат да се използват във връзка с какъвто и да е продукт или услуга без предварителното писмено съгласие на AH PROJECTS Kft.

Политика за авторското право

Уважаваме правата на интелектуална собственост на другите. Нашата политика е да реагираме на всяко твърдение, че публикувано в Услугата Съдържание нарушава авторските права или други права на интелектуална собственост ("Нарушение") на което и да е физическо или юридическо лице.

Ако сте собственик на авторски права или сте упълномощен от негово име и смятате, че произведението, защитено с авторски права, е било копирано по начин, който представлява нарушение на авторските права, моля, изпратете претенцията си по имейл на адрес hello@home-charging.eu, с тема: "Нарушение на авторските права" и включете в претенцията си подробно описание на предполагаемото нарушение, както е описано по-долу, в частта "Уведомление по DMCA и процедура за претенции за нарушение на авторските права"

Можете да бъдете подведени под отговорност за щети (включително разходи и адвокатски хонорари) за неверни или недобросъвестни твърдения за нарушаване на авторските ви права от страна на каквото и да е Съдържание, намерено в и/или чрез Услугата.

Уведомление по DMCA и процедура за искове за нарушаване на авторски права

Можете да подадете уведомление съгласно Закона за авторското право на цифровото хилядолетие (DMCA), като предоставите на нашия представител по авторското право следната информация в писмен вид (за повече подробности вижте 17 U.S.C 512(c)(3)):

0.1. електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторските права;

0.2. описание на произведението, защитено с авторско право, за което твърдите, че е нарушено, включително URL (т.е. адрес на уебстраница) на мястото, където съществува произведението, защитено с авторско право, или копие на произведението, защитено с авторско право;

0.3. посочване на URL адреса или друго конкретно място в Услугата, където се намира материалът, за който твърдите, че е в нарушение;

0.4. вашия адрес, телефонен номер и имейл адрес;

0.5. декларация от ваша страна, че имате добросъвестно убеждение, че спорното използване не е разрешено от собственика на авторските права, неговия представител или от закона;

0.6. декларация от ваша страна, направена под страх от лъжесвидетелстване, че горната информация във вашето уведомление е точна и че вие сте собственикът на авторските права или сте упълномощен да действате от името на собственика на авторските права.

Можете да се свържете с нашия агент по авторските права по имейл на адрес hello@home-charging.eu.

Докладване на грешки и обратна връзка

Можете да ни предоставите директно на hello@home-charging.eu или чрез сайтове и инструменти на трети страни информация и обратна връзка относно грешки, предложения за подобрения, идеи, проблеми, оплаквания и други въпроси, свързани с нашата Услуга ("Обратна връзка"). Вие потвърждавате и се съгласявате, че: (i) няма да запазвате, придобивате или предявявате каквито и да било права на интелектуална собственост или други права, права на собственост или интереси във или върху Обратната връзка; (ii) Дружеството може да има идеи за разработка, подобни на Обратната връзка; (iii) Обратната връзка не съдържа поверителна информация или информация, която е собственост на Вас или на трета страна; и (iv) Дружеството не е задължено да спазва поверителност по отношение на Обратната връзка. В случай че прехвърлянето на собствеността върху Обратната връзка не е възможно поради приложимите задължителни закони, Вие предоставяте на Дружеството и неговите филиали изключително, прехвърляемо, неотменимо, безплатно, с възможност за сублицензиране, неограничено и вечно право да използват (включително да копират, променят, създават производни произведения, публикуват, разпространяват и комерсиализират) Обратната връзка по всякакъв начин и за всякакви цели.

Връзки към други уеб сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към уебсайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или не се контролират от AH PROJECTS Kft.

AH PROJECTS Kft. не контролира и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на уебсайтове или услуги на трети страни. Ние не гарантираме за предложенията на нито едно от тези юридически/физически лица или техните уебсайтове.

Например, очертаната Условия за ползване са създадени с помощта на PolicyMaker.io, безплатно уеб приложение за генериране на висококачествени правни документи. PolicyMaker's Генератор на правила и условия е лесен за използване безплатен инструмент за създаване на отличен стандартен шаблон за условия за ползване на уебсайт, блог, магазин за електронна търговия или приложение.

ПРИЕМАТЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ КОМПАНИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ, ПРЯКО ИЛИ КОСВЕНО, ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ПРИЧИНЕНИ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЕМИ, ЧЕ СА ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ РАЗЧИТАНЕТО НА ТАКОВА СЪДЪРЖАНИЕ, СТОКИ ИЛИ УСЛУГИ, НАЛИЧНИ НА ИЛИ ЧРЕЗ ТАКИВА УЕБСАЙТОВЕ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ.

ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ ДА СЕ ЗАПОЗНАЕТЕ С УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПОЛИТИКИТЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ВСИЧКИ УЕБСАЙТОВЕ ИЛИ УСЛУГИ НА ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО ПОСЕЩАВАТЕ.

Отказ от гаранция

ТЕЗИ УСЛУГИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ КОМПАНИЯТА НА БАЗА "КАКТО Е" И "КАКТО Е НАЛИЧНО". КОМПАНИЯТА НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ИЗЯВЛЕНИЯ ИЛИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ОТНОСНО ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА УСЛУГИТЕ СИ, КАКТО И ОТНОСНО ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ МАТЕРИАЛИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В ТЯХ. ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТЕЗИ УСЛУГИ, ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ И ВСЯКАКВИ УСЛУГИ ИЛИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОЛУЧЕНИ ОТ НАС, Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК.

НИТО КОМПАНИЯТА, НИТО КОЕТО И ДА Е ЛИЦЕ, СВЪРЗАНО С НЕЯ, ДАВА КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗЯВЛЕНИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ПЪЛНОТАТА, СИГУРНОСТТА, НАДЕЖДНОСТТА, КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА ИЛИ НАЛИЧНОСТТА НА УСЛУГИТЕ. БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ГОРНОТО, НИТО КОМПАНИЯТА, НИТО НЯКОЙ ОТ СВЪРЗАНИТЕ С НЕЯ ЛИЦА ДЕКЛАРИРА ИЛИ ГАРАНТИРА, ЧЕ УСЛУГИТЕ, ТЯХНОТО СЪДЪРЖАНИЕ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, ЩЕ БЪДАТ ТОЧНИ, НАДЕЖДНИ, БЕЗ ГРЕШКИ ИЛИ НЕПРЕКЪСНАТИ, ЧЕ ДЕФЕКТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ, ЧЕ УСЛУГИТЕ ИЛИ СЪРВЪРЪТ, КОЙТО ГИ ПРЕДОСТАВЯ, НЕ СЪДЪРЖАТ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ ВРЕДНИ КОМПОНЕНТИ, ИЛИ ЧЕ УСЛУГИТЕ ИЛИ КАКВИТО И ДА БИЛО УСЛУГИ ИЛИ АРТИКУЛИ, ПОЛУЧЕНИ ЧРЕЗ УСЛУГИТЕ, ЩЕ ОТГОВАРЯТ ПО ДРУГ НАЧИН НА ВАШИТЕ НУЖДИ ИЛИ ОЧАКВАНИЯ.

С НАСТОЯЩОТО КОМПАНИЯТА СЕ ОТКАЗВА ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ЗАКОНОВИ ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ОТ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, НЕНАРУШАВАНЕ НА ПРАВА И ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ.

ГОРНОТО НЕ ЗАСЯГА НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗКЛЮЧЕНИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИ СЪГЛАСНО ПРИЛОЖИМОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

Ограничаване на отговорността

ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ТОВА Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА, ВИЕ ЩЕ ОСВОБОДИТЕ НАС И НАШИТЕ СЛУЖИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РАБОТНИЦИ И АГЕНТИ ОТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКАКВИ КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОВА КАК ТЕ СА ВЪЗНИКНАЛИ (ВКЛЮЧИТЕЛНО АДВОКАТСКИ ХОНОРАРИ И ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТЯХ РАЗХОДИ И РАЗНОСКИ ПО СЪДЕБНИ И АРБИТРАЖНИ ДЕЛА, ПО ВРЕМЕ НА СЪДЕБЕН ПРОЦЕС ИЛИ ПРИ ОБЖАЛВАНЕ, АКО ИМА ТАКИВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е ЗАПОЧНАТО СЪДЕБНО ИЛИ АРБИТРАЖНО ДЕЛО), НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ВЪПРОС ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ДОГОВОР, НЕБРЕЖНОСТ ИЛИ ДРУГО НЕПОЗВОЛЕНО УВРЕЖДАНЕ, ИЛИ ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ВСЯКАКВИ ИСКОВЕ ЗА ТЕЛЕСНИ ПОВРЕДИ ИЛИ ИМУЩЕСТВЕНИ ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ И ВСЯКО НАРУШЕНИЕ ОТ ВАША СТРАНА НА ФЕДЕРАЛНИ, ЩАТСКИ ИЛИ МЕСТНИ ЗАКОНИ, УСТАВИ, ПРАВИЛА ИЛИ РАЗПОРЕДБИ, ДОРИ АКО КОМПАНИЯТА Е БИЛА ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ. ОСВЕН АКО НЕ Е ЗАБРАНЕНО ОТ ЗАКОНА, АКО ИМА УСТАНОВЕНА ОТГОВОРНОСТ ОТ СТРАНА НА КОМПАНИЯТА, ТЯ ЩЕ БЪДЕ ОГРАНИЧЕНА ДО СУМАТА, ПЛАТЕНА ЗА ПРОДУКТИТЕ И/ИЛИ УСЛУГИТЕ, И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЯМА ДА ИМА ПОСЛЕДВАЩИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ. НЯКОИ ДЪРЖАВИ НЕ РАЗРЕШАВАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА НАКАЗАТЕЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, ТАКА ЧЕ ПРЕДВАРИТЕЛНОТО ОГРАНИЧАВАНЕ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕ МОЖЕ ДА НЕ СЕ ПРИЛАГА ЗА ВАС.

Прекратяване

Можем да прекратим или спрем акаунта ви и да забраним достъпа до Услугата незабавно, без предварително уведомление или отговорност, по наше усмотрение, по каквато и да е причина и без ограничение, включително, но не само, при нарушаване на Условията.

Ако желаете да прекратите акаунта си, можете просто да спрете да използвате Услугата.

Всички разпоредби на Условията, които по своето естество трябва да останат в сила и след прекратяването, остават в сила и след прекратяването, включително, без ограничение, разпоредбите за собственост, отказ от гаранции, обезщетения и ограничения на отговорността.

Приложимо право

Настоящите условия се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Унгария, чието приложимо право се прилага към споразумението, без да се вземат предвид неговите разпоредби за стълкновение на закони.

Неуспехът ни да приложим което и да е право или разпоредба на тези Условия няма да се счита за отказ от тези права. Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия бъде обявена за невалидна или неприложима от съда, останалите разпоредби на настоящите Условия ще останат в сила. Настоящите Условия представляват цялостното споразумение между нас по отношение на нашата Услуга и отменят и заместват всички предишни споразумения, които може да сме имали между нас по отношение на Услугата.

Промени в услугата

Запазваме си правото да оттегляме или променяме нашата Услуга, както и всяка услуга или материал, които предоставяме чрез Услугата, по наша преценка и без предизвестие. Няма да носим отговорност, ако по някаква причина цялата Услуга или част от нея е недостъпна по всяко време или за някакъв период. От време на време можем да ограничаваме достъпа до някои части на Услугата или до цялата Услуга за потребители, включително регистрирани потребители.

Промени в условията

Можем да променяме условията по всяко време, като публикуваме променените условия на този сайт. Ваша отговорност е да преглеждате периодично тези Условия.

Продължаването на използването на Платформата след публикуването на променените Условия означава, че приемате и се съгласявате с промените. От вас се очаква да проверявате често тази страница, за да сте наясно с всички промени, тъй като те са задължителни за вас.

Продължавайки да осъществявате достъп до или да използвате нашата Услуга след влизането в сила на промените, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с променените условия. Ако не сте съгласни с новите условия, вече нямате право да използвате Услугата.

Отказ от права и делимост

Отказът на Дружеството от каквото и да е условие, посочено в Условията, няма да се счита за допълнителен или продължителен отказ от такова условие или отказ от което и да е друго условие, а неуспехът на Дружеството да предяви право или разпоредба съгласно Условията няма да представлява отказ от такова право или разпоредба.

Ако някоя от разпоредбите на Условията бъде призната от съд или друг компетентен орган за невалидна, незаконна или неприложима по някаква причина, тази разпоредба ще бъде премахната или ограничена до минимална степен, така че останалите разпоредби на Условията да продължат да действат в пълна сила.

Потвърждение

С ИЗПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГАТА ИЛИ ДРУГИ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ НАС, ВИЕ ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАНИ С ТЯХ.

Свържете се с нас

Моля, изпращайте вашите отзиви, коментари и заявки за техническа поддръжка по имейл: hello@home-charging.eu.

Отзиви на клиенти

bg_BGBG
[]
×
БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА КУПОН КОД

Използвайте талона при плащане, за да получите безплатна доставка награда за вашата покупка!

Не, благодаря! Просто добавете артикул в количката и аз плащам за доставката. *С попълването на този формуляр вие се съгласявате да получавате нашите имейли. Можете да се отпишете по всяко време.