ΓΡΉΓΟΡΗ & ΔΩΡΕΆΝ ΑΠΟΣΤΟΛΉ

ΔΩΡΕΆΝ ΑΠΟΣΤΟΛΉ ΣΤΗΝ ΕΕ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΊΕΣ ΆΝΩ ΤΩΝ €999 /Αλλιώς καθαρά 25€/

ΑΣΦΑΛΕΊΣ ΜΈΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΉΣ

ΑΣΦΑΛΕΊΣ, ΕΥΈΛΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΛΙΚΈΣ ΜΕΘΌΔΟΥΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ, ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΜΈΝΕΣ ΑΠΌ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΎΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΎΣ ΕΤΑΊΡΟΥΣ.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ 30 ΗΜΕΡΏΝ

ΜΠΟΡΕΊΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΈΨΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΕΝΤΌΣ 30 ΗΜΕΡΏΝ

Έξυπνος αισθητήρας ισχύος HUAWEI DTSU666-HW / YDS60-80

224,90  συμπεριλαμβανομένου του φόρου

Huawei Smart Power Sensor DTSU666-HW YDS60-80 Smart Meter 3 phase

ΑΝ ΠΑΡΑΤΗΡΉΣΕΤΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΈΣ ΤΙΜΈΣ ΑΠΌ ΑΥΤΈΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΈΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΦΉΜΙΣΗ, ΑΥΤΌ ΟΦΕΊΛΕΤΑΙ ΣΤΟ ΓΕΓΟΝΌΣ ΌΤΙ Ο ΤΟΠΙΚΌΣ ΣΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΉΣ ΦΠΑ ΘΑ ΙΣΧΎΕΙ ΜΌΝΟ ΚΑΤΆ ΤΗ ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΩΜΉΣ!

Ασφαλής πληρωμή με

Περιγραφή

Huawei Smart Power Sensor DTSU666-HW YDS60-80 Smart Meter is a three-phase bi-directional meter used for intelligent energy management that enables fast and accurate dynamic power controls.It can be used for direct measurement (max 80A) or with the help of current transformers.

This meter is one that allows energy management through efficient storage solutions, and numerous improvement possibilities can be identified within the photovoltaic system.

It is the perfect replacement for Janitza network analyzers.

 

Technical specifications

Βάρος 1,5 kg size 10,0 x 6,55 x 7,2 cm 

The HUAWEI Smart Power Sensor DTSU666-HW is a highly advanced and reliable three-phase power sensor designed to provide precise monitoring and measurement of electrical parameters in industrial and commercial settings. With its impressive specifications and user-friendly features, it is an essential tool for optimizing power management and ensuring the efficiency of electrical systems.

Key Features and Specifications:

1. High Current Capacity: The sensor is capable of measuring currents up to 80A, making it suitable for a wide range of applications, from smaller industrial setups to larger commercial facilities.

2. Accurate Measurements: With an accuracy class greater than 1, the DTSU666-HW ensures precise measurement of voltage and current, enabling you to monitor your electrical system with confidence and accuracy.

3. Wide Voltage Range: The sensor supports voltage measurements within the range of 176 to 288 volts, making it adaptable to various power distribution systems.

4. LCD Display: The built-in LCD display provides a user-friendly interface for easy operation and real-time monitoring of electrical parameters. This feature allows users to access critical information quickly and conveniently.

5. Low Power Consumption: The sensor is designed with energy efficiency in mind, consuming less than 1 Watt of power during operation. This minimizes its impact on overall energy costs.

6. Communication Capabilities: The DTSU666-HW supports communication via RS485, enabling seamless integration with monitoring and control systems. This feature enhances its versatility and utility in industrial and commercial environments.

7. Manufacturer Warranty: Huawei offers a generous 2-year warranty, providing peace of mind and assurance of product quality and reliability.

The HUAWEI Smart Power Sensor DTSU666-HW is an excellent choice for businesses and organizations seeking to optimize their energy management, improve efficiency, and reduce operational costs. Its combination of high precision, ease of use, and communication capabilities makes it an invaluable tool for monitoring and managing electrical systems. Whether you need to track energy consumption, analyze power quality, or enhance the overall efficiency of your electrical infrastructure, this smart power sensor is a dependable solution backed by Huawei’s reputation for quality and innovation.

συναφή προϊόντα
elEL
[]
×
ΚΩΔΙΚΌΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΎ ΔΩΡΕΆΝ ΑΠΟΣΤΟΛΉΣ

Χρησιμοποιήστε το κουπόνι στο ταμείο για να λάβετε δωρεάν αποστολή για την αγορά σας!

Όχι, ευχαριστώ! Απλά προσθέστε το προϊόν στο καλάθι και πληρώνω για τα έξοδα αποστολής. *Συμπληρώνοντας το παρόν, υπογράφετε για να λαμβάνετε τα email μας. Μπορείτε να διαγραφείτε ανά πάσα στιγμή.