feltételek és kikötések

Utolsó frissítés: 2023-01-03

Bevezetés

Üdvözöljük a AH PROJECTS Kft. ("Társaság", "mi", "mi", "mi", "minket")!

A jelen Általános Szerződési Feltételek ("Feltételek", "Szolgáltatási Feltételek") szabályozzák a weboldalunk használatát, amely a következő címen található. home-charging.eu (együttesen vagy külön-külön "Szolgáltatás") által üzemeltetett AH PROJECTS Kft..

Adatvédelmi szabályzatunk szabályozza a Szolgáltatásunk Ön általi használatát is, és elmagyarázza, hogyan gyűjtjük, védjük és adjuk ki a weboldalaink használatából származó információkat.

A velünk kötött megállapodás magában foglalja a jelen Feltételeket és az Adatvédelmi irányelveket ("Megállapodások"). Ön elismeri, hogy elolvasta és megértette a Megállapodásokat, és elfogadja, hogy azok kötelező érvényűek.

Ha nem ért egyet a Megállapodásokkal (vagy nem tud azoknak megfelelni), akkor nem használhatja a Szolgáltatást, de kérjük, hogy értesítsen minket a következő e-mail címen. hello@home-charging.eu így megpróbálhatunk megoldást találni. A jelen Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és más személyre vonatkoznak, aki a Szolgáltatáshoz hozzáférni vagy azt használni kívánja.

Kommunikáció

Szolgáltatásunk használatával Ön beleegyezik abba, hogy feliratkozik hírlevelekre, marketing- vagy promóciós anyagokra és egyéb általunk küldött információkra. Azonban lemondhat arról, hogy bármelyik, vagy az összes ilyen kommunikációt megkapja tőlünk, ha követi a leiratkozási linket, vagy küld egy e-mailt a hello@home-charging.eu címre.

Vásárlások

Ha Ön a Szolgáltatáson keresztül elérhetővé tett terméket vagy szolgáltatást ("Vásárlás") kíván vásárolni, akkor Önt megkérhetjük, hogy adjon meg bizonyos, a Vásárlással kapcsolatos információkat, beleértve, de nem kizárólagosan, a hitel- vagy betéti kártyaszámát, a kártya lejárati dátumát, a számlázási címet és a szállítási adatokat.

Ön kijelenti és garantálja, hogy: (i) Ön jogszerűen jogosult bármely kártya(-k) vagy más fizetési mód(ok) használatára bármely Vásárlással kapcsolatban; és hogy (ii) az Ön által megadott információk igazak, helyesek és teljesek.

Harmadik fél szolgáltatásait vehetjük igénybe a fizetés és a Vásárlások lebonyolításának megkönnyítése céljából. Az adatok megadásával Ön jogot biztosít számunkra arra, hogy az adatokat ezen harmadik feleknek az Adatvédelmi szabályzatunkban foglaltak szerint átadjuk.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor visszautasítsuk vagy töröljük megrendelését, többek között, de nem kizárólag a következő okokból: termék vagy szolgáltatás elérhetősége, hiba a termék vagy szolgáltatás leírásában vagy árában, hiba a megrendelésben vagy egyéb okok miatt.

Fenntartjuk a jogot, hogy megtagadjuk vagy töröljük a megrendelését, ha csalás vagy jogosulatlan vagy illegális tranzakció gyanúja merül fel.

Versenyek, nyereményjátékok és promóciók

A Szolgáltatáson keresztül elérhetővé tett versenyekre, nyereményjátékokra vagy egyéb promóciókra (együttesen: "Promóciók") a jelen Szolgáltatási Feltételektől különálló szabályok vonatkozhatnak. Ha részt vesz bármely Promócióban, kérjük, olvassa el a vonatkozó szabályokat, valamint az Adatvédelmi szabályzatunkat. Ha egy Promóció szabályai ellentmondanak a jelen Szolgáltatási Feltételeknek, akkor a Promóció szabályai lesznek érvényesek.

Visszatérítések

Visszatérítést adunk a Szerződések esetében 30 nap a Szerződés eredeti megvásárlásától.

Tartalom

A Szolgáltatásban vagy azon keresztül található tartalmak az AH PROJECTS Kft. tulajdonát képezik, vagy engedélyével kerülnek felhasználásra. Ön nem terjesztheti, módosíthatja, továbbíthatja, újrafelhasználhatja, letöltheti, újra közzéteheti, másolhatja vagy használhatja az említett Tartalmat, akár részben, akár egészben, kereskedelmi célokra vagy személyes haszonszerzésre, a mi kifejezett előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.

Tiltott felhasználások

A Szolgáltatást csak jogszerű célokra és a Feltételeknek megfelelően használhatja. Ön vállalja, hogy nem használja a Szolgáltatást:

0.1. Bármilyen módon, amely sérti az alkalmazandó nemzeti vagy nemzetközi törvényeket vagy előírásokat.

0.2. Kiskorúak kizsákmányolása, károsítása, vagy annak megkísérlése céljából, azáltal, hogy nem megfelelő tartalomnak teszi ki őket, vagy más módon.

0.3. Bármilyen reklám- vagy promóciós anyag továbbítása, vagy ilyen anyag küldésének elősegítése, beleértve a "levélszemetet", "lánclevelet", "spam" vagy más hasonló kérést.

0.4. A Vállalat, a Vállalat alkalmazottja, egy másik felhasználó vagy bármely más személy vagy szervezet megszemélyesítése vagy megszemélyesítésének kísérlete.

0.5. Bármilyen módon, amely sérti mások jogait, vagy bármilyen módon illegális, fenyegető, csalárd vagy káros, vagy bármilyen jogellenes, illegális, csalárd vagy káros céllal vagy tevékenységgel kapcsolatban.

0.6. Bármilyen más olyan magatartás tanúsítása, amely korlátozza vagy gátolja bárki más használatát vagy a Szolgáltatás élvezetét, vagy amely az általunk meghatározottak szerint kárt okozhat vagy sértheti a Vállalatot vagy a Szolgáltatás felhasználóit, vagy felelősségre vonhatja őket.

Továbbá, Ön beleegyezik, hogy:

0.1. A Szolgáltatás bármilyen módon történő használata, amely letiltja, túlterheli, károsítja vagy károsítja a Szolgáltatást, vagy zavarja bármely más fél Szolgáltatás-használatát, beleértve a Szolgáltatáson keresztül történő valós idejű tevékenységek végzésének lehetőségét.

0.2. Bármilyen robot, pók vagy más automatikus eszköz, folyamat vagy eszköz használata a Szolgáltatáshoz való hozzáférésre bármilyen célból, beleértve a Szolgáltatásban található anyagok megfigyelését vagy másolását.

0.3. Bármilyen manuális eljárás alkalmazása a Szolgáltatásban található anyagok megfigyelésére vagy másolására, vagy bármely más jogosulatlan célra előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül.

0.4. Bármilyen olyan eszköz, szoftver vagy rutin használata, amely zavarja a Szolgáltatás megfelelő működését.

0.5. Vírusokat, trójai falovakat, férgeket, logikai bombákat vagy más rosszindulatú vagy technológiailag káros anyagokat juttasson be.

0.6. Megkísérel jogosulatlan hozzáférést szerezni, megzavarni, károsítani vagy megzavarni a Szolgáltatás bármely részét, a szervert, amelyen a Szolgáltatást tárolják, vagy bármely szervert, számítógépet vagy adatbázist, amely a Szolgáltatáshoz kapcsolódik.

0.7. Támadás Szolgáltatásmegtagadásos támadás vagy elosztott szolgáltatásmegtagadásos támadás útján.

0.8. Bármilyen olyan cselekmény megtétele, amely károsíthatja vagy meghamisíthatja a Társaság minősítését.

0.9. Ellenkező esetben megpróbálja zavarni a Szolgáltatás megfelelő működését.

8. Analitika

Harmadik fél szolgáltatókat vehetünk igénybe a Szolgáltatásunk használatának nyomon követésére és elemzésére.

Kiskorúak nem használhatják

A szolgáltatás kizárólag tizennyolc (18) évesnél nem idősebb személyek általi hozzáférésre és használatra szolgál. A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön szavatolja és kijelenti, hogy legalább tizennyolc (18) éves, és teljes felhatalmazással, joggal és képességgel rendelkezik a jelen megállapodás megkötésére, valamint a Feltételek valamennyi feltételének betartására. Ha Ön nem töltötte be legalább a tizennyolc (18) életévét, a Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata egyaránt tilos.

Számlák

Amikor fiókot hoz létre nálunk, Ön garantálja, hogy elmúlt 18 éves, és hogy az Ön által megadott adatok mindig pontosak, teljesek és aktuálisak. A pontatlan, hiányos vagy elavult adatok a Szolgáltatásban lévő fiókjának azonnali megszüntetését eredményezhetik.

Ön felelős a fiókja és jelszava titkosságának megőrzéséért, beleértve, de nem kizárólagosan a számítógépéhez és/vagy fiókjához való hozzáférés korlátozását. Ön vállalja, hogy felelősséget vállal minden olyan tevékenységért vagy műveletért, amely az Ön fiókja és/vagy jelszava alatt történik, függetlenül attól, hogy a jelszava a mi szolgáltatásunkhoz vagy egy harmadik fél szolgáltatásához tartozik. Ön köteles azonnal értesíteni minket, amint tudomást szerez a biztonság megsértéséről vagy a fiókja jogosulatlan használatáról.

Ön nem használhatja felhasználónévként egy másik személy vagy szervezet nevét, vagy olyan nevet vagy védjegyet, amely nem jogszerűen használható, és amely az Öntől eltérő más személy vagy szervezet jogainak hatálya alá tartozik, megfelelő engedély nélkül. Nem használhat felhasználónévként olyan nevet, amely sértő, vulgáris vagy obszcén.

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint megtagadjuk a szolgáltatást, megszüntetjük a fiókokat, eltávolítsuk vagy szerkesszük a tartalmat, vagy töröljük a megrendeléseket.

Szellemi tulajdon

A Szolgáltatás és annak eredeti tartalma (kivéve a felhasználók által biztosított Tartalom), jellemzői és funkciói az AH PROJECTS Kft. és licencadóinak kizárólagos tulajdonát képezik és képezik. A Szolgáltatás szerzői jog, védjegy és egyéb külföldi és külföldi törvények által védett. Védjegyeink nem használhatók fel semmilyen termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban az AH PROJECTS Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül.

Szerzői jogi politika

Tiszteletben tartjuk mások szellemi tulajdonjogait. Alapelvünk, hogy válaszoljunk minden olyan állításra, amely szerint a Szolgáltatásban közzétett Tartalom sérti bármely személy vagy szervezet szerzői vagy egyéb szellemi tulajdonjogát ("Jogsértés").

Ha Ön szerzői jogtulajdonos, vagy a szerzői jog jogosultja, és úgy véli, hogy a szerzői joggal védett művet olyan módon másolták, amely szerzői jog megsértésének minősül, kérjük, küldje el panaszát e-mailben a hello@home-charging.eu címre, a tárgyban: "Szerzői jogi jogsértés", és csatolja a panaszához az állítólagos jogsértés részletes leírását az alábbiakban, a "DMCA értesítés és eljárás a szerzői jogi jogsértési igényekkel kapcsolatban" címszó alatt részletezettek szerint.

Önt kártérítési felelősségre vonhatják (beleértve a költségeket és az ügyvédi díjakat) a Szolgáltatásban és/vagy a Szolgáltatáson keresztül található bármely Tartalomnak az Ön szerzői jogait sértő hamis állításai vagy rosszhiszemű állításai miatt.

DMCA-értesítés és eljárás a szerzői jog megsértésével kapcsolatos igényekkel kapcsolatban

Ön a Digital Millennium Copyright Act (DMCA) értelmében értesítést nyújthat be, ha írásban megadja a szerzői jogi ügynökünknek a következő információkat (további részletekért lásd 17 U.S.C 512(c)(3)):

0.1. a szerzői jog jogosultja nevében eljárni jogosult személy elektronikus vagy fizikai aláírása;

0.2. annak a szerzői jogi védelem alatt álló műnek a leírása, amelyet Ön szerint megsértettek, beleértve annak a helynek az URL-címét (azaz weboldal címét), ahol a szerzői jogi védelem alatt álló mű létezik, vagy a szerzői jogi védelem alatt álló mű másolatát;

0.3. annak az URL-címnek vagy más konkrét helynek az azonosítása a Szolgáltatáson, ahol az Ön szerint jogsértő anyag található;

0.4. az Ön címe, telefonszáma és e-mail címe;

0.5. az Ön nyilatkozata arról, hogy jóhiszeműen úgy véli, hogy a vitatott felhasználást a szerzői jog tulajdonosa, annak képviselője vagy a törvény nem engedélyezi;

0.6. az Ön által tett, hamis tanúzás terhe mellett tett nyilatkozat, amely szerint a fenti információk a bejelentésben szereplő adatok pontosak, és hogy Ön a szerzői jog tulajdonosa, vagy jogosult a szerzői jog tulajdonosa nevében eljárni.

Szerzői jogi képviselőnkkel a hello@home-charging.eu e-mail címen léphet kapcsolatba.

Hibajelentés és visszajelzés

Ön közvetlenül a hello@home-charging.eu címen vagy harmadik fél webhelyein és eszközein keresztül adhat nekünk információkat és visszajelzéseket hibákról, fejlesztési javaslatokról, ötletekről, problémákról, panaszokról és egyéb, a Szolgáltatásunkkal kapcsolatos kérdésekről ("Visszajelzés"). Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy: (i) Ön nem tart meg, nem szerez meg és nem érvényesít semmilyen szellemi tulajdonjogot vagy egyéb jogot, jogcímet vagy érdekeltséget a Visszajelzésekkel kapcsolatban; (ii) a Vállalatnak lehetnek a Visszajelzésekhez hasonló fejlesztési ötletei; (iii) a Visszajelzések nem tartalmaznak bizalmas vagy védett információkat Öntől vagy harmadik féltől; és (iv) a Vállalatot nem terheli titoktartási kötelezettség a Visszajelzésekkel kapcsolatban. Abban az esetben, ha a Visszajelzés tulajdonjogának átruházása az alkalmazandó kötelező jogszabályok miatt nem lehetséges, Ön kizárólagos, átruházható, visszavonhatatlan, ingyenes, allicencbe adható, korlátlan és örökös jogot biztosít a Vállalatnak és kapcsolt vállalkozásainak a Visszajelzés bármilyen módon és bármilyen célra történő felhasználására (beleértve a másolást, módosítást, származékos művek létrehozását, közzétételt, terjesztést és kereskedelmi hasznosítást).

Más weboldalakra mutató linkek

Szolgáltatásunk tartalmazhat olyan harmadik felek weboldalaira vagy szolgáltatásaira mutató linkeket, amelyek nem az AH PROJECTS Kft. tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

Az AH PROJECTS Kft. nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget harmadik felek weboldalainak vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi politikájáért vagy gyakorlatáért. Nem vállalunk garanciát ezen szervezetek/személyek vagy weboldalaik ajánlataiért.

Például a vázolt Felhasználási feltételek a következőkkel hozták létre PolicyMaker.io, egy ingyenes webes alkalmazás kiváló minőségű jogi dokumentumok létrehozására. PolicyMaker Feltételek és feltételek generátor egy könnyen használható ingyenes eszköz, amellyel kiváló szabványos Általános Szerződési Feltételek sablon készíthető egy weboldal, blog, e-kereskedelmi áruház vagy alkalmazás számára.

ÖN TUDOMÁSUL VESZI ÉS ELFOGADJA, HOGY A VÁLLALAT SEM KÖZVETLENÜL, SEM KÖZVETVE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, AMELYET A HARMADIK FELEK WEBOLDALAIN VAGY SZOLGÁLTATÁSAIN KERESZTÜL ELÉRHETŐ TARTALMAK, ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATA VAGY AZOKRA VALÓ TÁMASZKODÁS OKOZ VAGY ÁLLÍTÓLAGOSAN OKOZ.

NYOMATÉKOSAN JAVASOLJUK, HOGY OLVASSA EL AZ ÖN ÁLTAL MEGLÁTOGATOTT HARMADIK FELEK WEBOLDALAINAK VAGY SZOLGÁLTATÁSAINAK SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEIT ÉS ADATVÉDELMI IRÁNYELVEIT.

Jótállási nyilatkozat

EZEKET A SZOLGÁLTATÁSOKAT A VÁLLALAT "AHOGY VAN" ÉS "AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLL" ALAPON NYÚJTJA. A VÁLLALAT NEM VÁLLAL SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT VAGY SZAVATOSSÁGOT A SZOLGÁLTATÁSAIK MŰKÖDÉSÉRE, ILLETVE AZ AZOKBAN FOGLALT INFORMÁCIÓKRA, TARTALOMRA VAGY ANYAGOKRA VONATKOZÓAN. ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK, AZOK TARTALMA, VALAMINT A TŐLÜNK KAPOTT SZOLGÁLTATÁSOK VAGY TÁRGYAK HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK.

SEM A VÁLLALAT, SEM A VÁLLALATHOZ KAPCSOLÓDÓ BÁRMELY SZEMÉLY NEM VÁLLAL SEMMILYEN GARANCIÁT VAGY KÉPVISELETET A SZOLGÁLTATÁSOK TELJESSÉGÉRE, BIZTONSÁGÁRA, MEGBÍZHATÓSÁGÁRA, MINŐSÉGÉRE, PONTOSSÁGÁRA VAGY ELÉRHETŐSÉGÉRE VONATKOZÓAN. A FENTIEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL, SEM A VÁLLALAT, SEM A VÁLLALATHOZ KAPCSOLÓDÓ SZEMÉLYEK NEM SZAVATOLJÁK ÉS NEM GARANTÁLJÁK, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK, AZOK TARTALMA, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK RÉVÉN KAPOTT BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS VAGY ELEM PONTOS, MEGBÍZHATÓ, HIBAMENTES VAGY MEGSZAKÍTÁS NÉLKÜLI LESZ, HOGY A HIBÁK KIJAVÍTÁSRA KERÜLNEK, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY AZ AZOKAT ELÉRHETŐVÉ TEVŐ SZERVER VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL MENTES, VAGY HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK VAGY A SZOLGÁLTATÁSOK RÉVÉN KAPOTT BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS VAGY ELEM EGYÉB MÓDON MEGFELEL AZ ÖN IGÉNYEINEK VAGY ELVÁRÁSAINAK.

A VÁLLALAT EZENNEL KIZÁR MINDENFAJTA GARANCIÁT, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS, TÖRVÉNYES VAGY EGYÉB, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA, A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT.

A FENTIEK NEM ÉRINTIK AZOKAT A GARANCIÁKAT, AMELYEK AZ ALKALMAZANDÓ JOG SZERINT NEM ZÁRHATÓK KI VAGY KORLÁTOZHATÓK.

A felelősség korlátozása

A TÖRVÉNY ÁLTAL TILTOTT ESETEK KIVÉTELÉVEL, ÖN MENTESÍTI MINKET ÉS TISZTSÉGVISELŐINKET, IGAZGATÓINKAT, ALKALMAZOTTAINKAT ÉS ÜGYNÖKEINKET MINDEN KÖZVETETT, BÜNTETŐ JELLEGŰ, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, BÁRHONNAN IS SZÁRMAZIK (BELEÉRTVE AZ ÜGYVÉDI DÍJAKAT ÉS MINDEN KAPCSOLÓDÓ PERES ÉS VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI KÖLTSÉGET ÉS KIADÁST, ILLETVE A TÁRGYALÁSON VAGY A FELLEBBEZÉS SORÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEKET, HA VAN ILYEN, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY PERES VAGY VÁLASZTOTTBÍRÓSÁGI ELJÁRÁS INDULT-E VAGY SEM), AKÁR SZERZŐDÉS, GONDATLANSÁG VAGY MÁS JOGELLENES CSELEKMÉNY ALAPJÁN, AKÁR A JELEN SZERZŐDÉSBŐL VAGY AZZAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN KELETKEZIK, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A JELEN SZERZŐDÉSBŐL EREDŐ, SZEMÉLYI SÉRÜLÉSBŐL VAGY VAGYONI KÁRBÓL EREDŐ KÖVETELÉSEKET, VALAMINT BÁRMELY SZÖVETSÉGI, ÁLLAMI VAGY HELYI TÖRVÉNY, JOGSZABÁLY, SZABÁLY VAGY RENDELET ÖN ÁLTALI MEGSÉRTÉSÉT, MÉG AKKOR IS, HA A VÁLLALATOT KORÁBBAN TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL. A TÖRVÉNY ÁLTAL TILTOTT ESETEK KIVÉTELÉVEL, AMENNYIBEN A VÁLLALAT FELELŐSSÉGE MEGÁLLAPÍTÁSRA KERÜL, AZ A TERMÉKEKÉRT ÉS/VAGY SZOLGÁLTATÁSOKÉRT KIFIZETETT ÖSSZEGRE KORLÁTOZÓDIK, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM LEHET SZÓ KÖVETKEZMÉNYES VAGY BÜNTETŐ JELLEGŰ KÁROKRÓL. EGYES ÁLLAMOK NEM TESZIK LEHETŐVÉ A BÜNTETŐ JELLEGŰ, VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, ÍGY AZ ELŐZŐ KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.

Megszüntetés

Saját belátásunk szerint, előzetes értesítés vagy felelősségvállalás nélkül, bármilyen okból és korlátozás nélkül, beleértve, de nem kizárólagosan a Feltételek megszegését, azonnal megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük az Ön fiókját és a Szolgáltatáshoz való hozzáférést.

Ha meg kívánja szüntetni a fiókját, egyszerűen felhagyhat a Szolgáltatás használatával.

A Feltételek minden olyan rendelkezése, amelynek természeténél fogva fenn kell maradnia a felmondás után is, beleértve, korlátozás nélkül, a tulajdonjogi rendelkezéseket, a szavatossági kizárásokat, a kártérítést és a felelősség korlátozását.

Irányadó jog

A jelen Feltételekre Magyarország törvényei vonatkoznak, és azokat Magyarország törvényei szerint kell értelmezni, amely jog a megállapodásra alkalmazandó, tekintet nélkül a kollíziós jogra vonatkozó rendelkezésekre.

A jelen Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének érvényesítésének elmulasztása nem minősül e jogokról való lemondásnak. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezését a bíróság érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak ítéli, a jelen Feltételek fennmaradó rendelkezései érvényben maradnak. A jelen Feltételek képezik a teljes megállapodást kettőnk között a Szolgáltatással kapcsolatban, és hatályon kívül helyeznek és felváltanak minden korábbi megállapodást, amely a Szolgáltatással kapcsolatban közöttünk létrejött.

Változások a szolgáltatásban

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint, előzetes értesítés nélkül visszavonjuk vagy módosítsuk Szolgáltatásunkat, illetve a Szolgáltatáson keresztül nyújtott bármely szolgáltatást vagy anyagot. Nem vállalunk felelősséget azért, ha a Szolgáltatás egésze vagy bármely része bármilyen okból bármikor vagy bármilyen időtartamra nem érhető el. Időről időre korlátozhatjuk a hozzáférést a Szolgáltatás egyes részeihez vagy a teljes Szolgáltatáshoz a felhasználók számára, beleértve a regisztrált felhasználókat is.

A feltételek módosítása

Bármikor módosíthatjuk a Feltételeket a módosított feltételek ezen az oldalon történő közzétételével. Az Ön felelőssége, hogy rendszeresen felülvizsgálja ezeket a Feltételeket.

A módosított Feltételek közzétételét követően a Platform további használata azt jelenti, hogy Ön elfogadja és elfogadja a módosításokat. Elvárjuk, hogy gyakran ellenőrizze ezt az oldalt, hogy tisztában legyen a változásokkal, mivel azok kötelező érvényűek Önre nézve.

Azzal, hogy a módosítások hatályba lépését követően továbbra is hozzáfér vagy használja a Szolgáltatásunkat, Ön elfogadja, hogy a módosított feltételek kötelező érvényűek. Ha nem ért egyet az új feltételekkel, akkor a továbbiakban nem jogosult a Szolgáltatás használatára.

Lemondás és elhatárolhatóság

A Vállalat által a Feltételekben meghatározott bármely feltételről vagy kikötésről való lemondás nem minősül az ilyen feltételről vagy kikötésről való további vagy folyamatos lemondásnak, illetve bármely más feltételről vagy kikötésről való lemondásnak, és a Vállalatnak a Feltételek szerinti valamely jog vagy rendelkezés érvényesítésének elmulasztása nem minősül az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondásnak.

Ha a Feltételek bármely rendelkezését egy illetékes bíróság vagy más joghatósággal rendelkező bíróság bármilyen okból érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlannak ítéli, az ilyen rendelkezést meg kell szüntetni vagy a lehető legkisebb mértékben korlátozni kell, hogy a Feltételek fennmaradó rendelkezései továbbra is teljes mértékben hatályban maradjanak.

Visszaigazolás

A SZOLGÁLTATÁS VAGY AZ ÁLTALUNK NYÚJTOTT EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA A JELEN SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEKET, ÉS ELFOGADJA, HOGY AZOK KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK.

Kapcsolatfelvétel

Kérjük, küldje el visszajelzéseit, észrevételeit, technikai támogatás iránti kéréseit e-mailben: hello@home-charging.eu.

Vásárlói vélemények

hu_HUHU
[]
×
INGYENES SZÁLLÍTÁS KUPON KÓD

Használja a kupont a pénztárnál, hogy ingyenes szállítási jutalmat kapjon a vásárlásához!

Nem, köszönöm! Csak tegye a terméket a kosárba, és én fizetem a szállítási költséget. *Azzal, hogy kitölti ezt a lapot, feliratkozik az e-mailjeink fogadására. Bármikor leiratkozhat.